menu

Data

iCenter.pl Sp. z o.o.

ul. Jana Długosza 59-75 Bud A3/10
51-162 Wrocław

biuro.png

tel:

Informacje dodatkowe

Konto bankowe:

46 1050 1575 1000 0023 2226 0882

ING Bank Śląski S.A. O./Reg. we Wrocławiu

NIP: 897-16-14-507

Regon: 932089903

Firma wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 64791, wysokość kapitału zakładowego: 301 500,00 zł

Wrocław IT

Formularz kontaktowy

+