DAWG http://dawg.pl

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej jest wrocławską spółką Samorządu Województwa Dolnośląskiego, której celem działalności jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzanie innowacyjności regionu, poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MSP i wspieranie ich rozwoju oraz kształtowanie wizerunku województwa za granicą.

Naszym zadaniem było wykonanie nowej wersji strony internetowej spełniającej wymagania najnowszych trendów w zakresie dostępności oraz użyteczności. Strona została wykonana w technice RWD (Responsive Web Design), dzięki czemu mozna ją z powodzeniem przeglądać na dowolnych urządzeniach, w tym na urządzeniach mobilnych w 2 wersjach językowych.